رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۱
  • کد خبر : ۴۰۰
  • مشاهده :  369 بازدید
  • چاپ خبر : از آشغال های دوست داشتنی تا جمع آوری سگ های ولگرد
گفتگوی اختصاصی افق گلبهار با رئیس گروه خدمات شهری استانداری خراسان رضوی؛

از آشغال های دوست داشتنی تا جمع آوری سگ های ولگرد

افق گلبهار | از زمانی که طرح احداث شهرجدیدگلبهارتصویب شد،این شهراقماری فرازونشیب های فراوانی را طی کرده است.هرچه زمان می گذرد گویی امکانات وخدمات شهر ازپس جمعیت آن برنمی آید. یکی ازمهمترین موضوعاتی که در شهر پاک گلبهار حائز اهمیت است، سیما و منظر شهری و خدمات شهری آن می باشد.همانطور که ما در برخورد […]

افق گلبهار | از زمانی که طرح احداث شهرجدیدگلبهارتصویب شد،این شهراقماری فرازونشیب های فراوانی را طی کرده است.هرچه زمان می گذرد گویی امکانات وخدمات شهر ازپس جمعیت آن برنمی آید. یکی ازمهمترین موضوعاتی که در شهر پاک گلبهار حائز اهمیت است، سیما و منظر شهری و خدمات شهری آن می باشد.
همانطور که ما در برخورد با همدیگر ابتدا ظواهرمان جلب توجه می کند،یک شهر هم براساس ظاهر و امکانات خود سنجیده می شود.در این مجال می خواهیم به خدمات دهی در حوزه خدمات شهری بپردازیم.در همین خصوص گفتگویی با مهدی سالم، رئیس گروه خدمات شهری دفترامور شهری و شوراهای معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی انجام داده ایم.

جمع آوری سگ های ولگرد باهمکاری همه دستگاه
ها میسر می شود

مهدی سالم درابتدای مصاحبه خود با افق گلبهار، به سراغ کنترل حیوانات ناقل همانند سگ های ولگرد رفت. رئیس گروه خدمات شهری استانداری، طرح مسئله جمع آوری سگ های ولگرد در حوزه حیوانات ناقل را موضوعی کامال منطقی و صحیح برشمرد و اظهار کردگروه خدمات شهری دفترامورشهری استانداری هم بارها به شهرداری ها و دهیاری ها براین موضوع تاکیدداشته و عدم موفقیت درکنترل و جمع آوری حیوانات ناقل را جزیره ای کارکردن در سیستم شهرداری ها و دهیاری ها می داند.
وی در امتداد این موضوع تاکید کرد:ما در مکاتباتمان با شهرداری ها،هیچ وقت تاکیدمان برکشتارحیوانات نبوده
است.همیشه در ابلاغیه ها و دستوالعمل ها گفته ایم که باید «کنترل» حیوانات صورت بپذیرد.

من به شما قول می
دهم اگر درشعاع۵۰
کیلومتری شهرگلبهار
فنس کشی کنیم یا
کسی را مستقر نمائیم،
بازهم جلوی سگ های
ولگرد را نمی توانیم
بگیریم چون زادو ولد
اتفاق می افتد.

سید مهدی سالم در تشریح نحوه کنترل حیوانات ناقل گفت:شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری و فرمانداری ها، دامپزشکی،اداره محیط زیست، بهداشت و درمان و همه این دستگاه ها باید درکنارهم در شهرستان چناران یا در شهرستان گلبهار کنترل حیوانات را در دست بگیرند.
اولین و مهمترین موضوع اتحاد و کارکارشناسی تمامی دستگاه هاست یعنی محلی که سگ های ولگرد را تولید می کند را شناسایی کنیم که تجربه نشان داده باغ ویالها و کارخانجاتی که سگ نگهبان دارند، روستاهایی که سگ گله یا نگهبان دارند و اطراف محل های دفع و کشتارگاه ها از جمله مکانهای مورد بحث است. وی در تشریح کنترل حیوانات ناقل تاکید کرد که شهرداریها و دهیاریها به تنهایی نمی توانند حیوانات را جمع آوری یا کنترل کنند. سالم همچنین ادامه داد: من به شما قول می دهم اگر درشعاع۵۰ کیلومتری شهرگلبهار فنس کشی کنیم یا کسی را مستقر نمائیم، بازهم جلوی سگ های ولگرد را نمی توانیم بگیریم چون زادو ولد اتفاق می افتد.

آشغال های دوست داشتنی

جمع آوری و امحاء پسماندهای شهری یکی از پرچالش ترین بخشهای مدیریت شهری است چرا که اگر تنها یک روز پسماندها در سطح شهر باقی بماند و به طوراصولی دفن نهایی نشود، خطرات جبران ناپذیری به شهروارد می شود. اگر دفع و دفن زبالهها به طور اصولی نباشد در نهایت شیرابه های زباله خطرات زیادی وارد آبهای زیر
زمینی می کند. زباله گاه چناران از جمله طرح های محیط زیستی با هدف جلوگیری از مشکالت محیط زیستی در چناران احداث شده که عالوه بر جمع آوری اصولی زباله ها باعث ایجاد درآمد پایدار از بحث پسماند و زباله یا طالی کثیف می شود.در کنار زباله گاه باید نیروگاه زباله سوز هم وجود داشته باشد اما احداث این نیروگاه ملزم به اخذ درآمد اززباله گاه است.
مهدی سالم، رئیس گروه خدمات شهری استانداری درابتدای گفته های خود پیرامون زباله گاه چناران از اهداف مورد بحث گفت. وی در ادامه ضمن اشاره به وجود یک زباله گاه در منطقه چناران، اظهار کرد: در استان ۲۸ شهرستان ،۷۰ بخش، ۷۲ شهر و ۱۶۴ دهستان و بالغ بر ۲هزار و ۲۰۰ دهیاری وجود دارد. هرکدام از اینها متاسفانه با ایجاد یک محل دفن برای خود، یک نقطه از محیط زیست را آلوده می کردند. وی افزود: در قانون مدیریت پسماند، طرح جامعی تحت عنوان مدیریت پسماند وجود دارد که بر لزوم ایجاد طرح جامعی برای هر منطقه ازاستان اشاره می کند. هدف مان از منطقه بندی چه بود؟ ما می خواستیم هزینه ای که شهرداری ها و دهیاری ها برای جمع آوری یا دفن زباله می دهند، عالوه برکاهش به سمت درآمد هم برود.مهدی سالم همچنین اذعان کرد:شهرستان چناران این پتانسیل را دارد که با جذب بخش خصوصی از توناژ پسماند کسب درآمد کند. توناژ یا میزان زباله در گلبهار، گلمکان، چناران و روستاهای اطراف بصورتی است که اگر باهم همدل بشوند، می توانند به سمت درآمدزایی از بحث پسماند، محل دفن، تفکیک زباله و حتی کاهش هزینه در موضوع جمع آوری زباله بروند.

شهرداری های گلبهار
و گلمکان و دهیاری
ها موظف اند بهای
خدمات شان را برای
دفن زباله به شهرداری
معین (چناران)
پرداخت کنند.

اختلافات شهرداری های گلبهار و چناران بر سر
زباله گاه

مهدی سالم در خصوص اختالفات میان شهرداری های چناران،گلبهار و گلمکان بر سر زباله گاه چناران گفت: اعداد و ارقام در هزینه های زباله گاه یک چیز مشخصی است که ما در زمانیکه این موضوع را ابالغ کردیم گفته ایم که زباله ای که دفن می شود، بهای خدماتی است که شهرداری ای که محل دفن درآن شهر واقع شده باید از سایر شهرداری ها و دهیاری ها اخذ کند و این یک چیز مسلمی است. اگرشهرداری چناران محل دفن در شهرستان چناران انتخاب شد، دیگر شهرداری ها ودهیاری ها موظف اند بهای خدمات شان را برای دفن زباله به آن شهرداری معین پرداخت کنند. بیشتر این اختالفات بر روی موضوع نحوه محاسبه بهای خدمات است که مطرح می کنند بهای خدماتی که توسط شهرداری(معین)چناران محاسبه شده نیاز به بازنگری دارد. ما هم در این خصوص کمک کرده ایم و گفته ایم از مشاوران سازمان پسماند مشهد و یا از شهرهای دیگری که اینکار را بسرانجام رسانده اند مثل سبزوار، درگز و… میتوان استعالم گرفت و از میزان ساعات کار و هزینه ماشین آلات و پرسنل مطلع شد. میزان توناژ پسماند مشخص است و وقتی شهرداری ها بر روی یک عددی به توافق می رسند، همه خودشان را ملزم بدانند که این عدد را پرداخت تا یک محل دفن مرکزی داشته باشند.
رئیس کارگروه خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تاکید کرد:اگر در مجموعه مدیریتی شهرستان، و رئیس کارگروه پسماند شهرستان به این جمع بندی برسند که بدلیل وسعت باالی شهرستان چناران نیاز به ۲ محل دفن است، قابل بررسی است. رئیس کارگروه پسماند شهرستان پیشنهاد را به دفترامورشهری و شوراهای استانداری بدهد و ما آن را درکارگروه پسماند استان بررسی و اگر دالیل توجیهی آنها کافی باشد؛ مطمئنا مصوب خواهیم کرد که محل دفن ها تعدد داشته باشد.

اولویت اول دفتر امور شهری استانداری دراختصاص نردبان آتش نشانی، گلبهار است

رئیس گروه خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، پیرامون اختصاص نردبان مرتفع آتش نشانی برای مجتمع های مسکونی مسکن مهر گلبهارگفت : ما اولویت مان در مدیریت استان جهت اختصاص نردبان و خودروی دارای بالابر (نردبان) یا خودروهایی که بتوانند ساختمانهای مرتفع را پوشش دهند، چند شهر بیشتر نیست که شاید تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی رسد!
وی افزود: اولویت اول ما در تخصیص سهمیه نردبان به غیر از مشهد(شهرداری مشهد با بودجه خودش دارای بلندترین نردبان کشور با ارتفاع ۷۲متر است)؛ شهر گلبهار باتوجه به ساختمان هایی که دارد، است. سالم در بخشی دیگر از پیگیری هایش جهت اختصاصنردبان به گلبهار گفت: اخیرا مکاتبه و درخواستی از سازمان شهرداری های کشور کرده ایم که طبق قانون ازمحل اعتبارات مدیریت بحران، تامین اعتبار خرید نردبان را انجام دهند.گلبهار،نیشابور، سبزوار و… جزء اولویت های ماست.
مهدی سالم، رئیس گروه خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، در جمع بندی خود افزود: موضوعاختصاص نردبان به گلبهار، بحثی کامال منطقی است که شورای شهر گلبهار هم پیگیر آن است. خرید نردبان برای گلبهار از عهده استان خارج است و ما فقط ازطریق سازمان شهرداری ها می توانیم پیگیر موضوع باشیم. چند پیشنهاد داده ایم ازمحل اعتبارات دولتی و مدیریت بحران، بدون گمرکی این نردبان ها وارد کشور شوند تا برای حفظ جان و ایمنی مردم مورد استفاده قراربگیرد که این عدم دریافت گمرکی منجربه کاهش قیمت نردبان می شود.

ضرورت پیش بینی بودجه کافی در حوزه آتش نشانی

مهدی سالم همچنین بر پیش بینی بودجه کافی در حوزه آتش نشانی تاکید کرد و گفت: شهرداری که ۲۰یا۳۰ میلیارد بودجه اش است بعضا می بینیم که در حوزه آتش نشانی از این عدد، ۱۰۰ میلیون اش را هم بیشترهزینه نمی کند! بعد می گویند در حوزه آتش نشانی مشکل داریم! یا اینکه در شهرداری ها می بینیم نیروهایی که صلاحیت ندارند یا نیروهایی که در سایر قسمت های شهرداری مورد استفاده نیست را می فرستند به آتش نشانی و این باجان مردم سروکار دارد و خالف قانون است. اگر اتفاقی در این خصوص بیفتد شخص آقای شهردارمسئولیت دارد.

اختصاص نردبان مرتفع
آتش نشانی به گلبهار،
بحثی است که شورای
شهر گلبهار هم پیگیر
آن است. خرید نردبان
برای گلبهار از عهده
استان خارج است و ما
فقط ازطریق سازمان
شهرداری ها می توانیم
پیگیر موضوع باشیم.

اخبار مرتبط