رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶
  • کد خبر : ۴۱۴
  • مشاهده :  296 بازدید
  • چاپ خبر : از تبخیر بودجه تا ولخرجی روحانی برای مترو گلبهار !
افق گلبهار، سهم مترو گلبهار از بودجه 1400 را بررسی کرد؛

از تبخیر بودجه تا ولخرجی روحانی برای مترو گلبهار !

افق گلبهار | بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در نبود دو رئیس قوه به مجلس تقدیم شد. در الیحه بودجه به پروژه هایی که دارای ردیف بودجه ملی می باشند هرساله اعتباراتی تخصیص می یابد که قطار حومه ای مشهد-گلبهار-چناران هم جزء آن است.احداث قطار حومه کالنشهر مشهد به شهرستان گلبهار و چناران و برقیکردن راهآهن […]

افق گلبهار | بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در نبود دو رئیس قوه به مجلس تقدیم شد. در الیحه بودجه به پروژه هایی که دارای ردیف بودجه ملی می باشند هرساله اعتباراتی تخصیص می یابد که قطار حومه ای مشهد-گلبهار-چناران هم جزء آن است.
احداث قطار حومه کالنشهر مشهد به شهرستان گلبهار و چناران و برقیکردن راهآهن تهرانمشهد، امسال ۲۳ میلیارد تومان افزایش در ردیف بودجه داشت. در الیحههای بودجه سالهای ۱۳۹۶ ،۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بهترتیب ۳۰ میلیارد، ۱۵ میلیارد و ۱۴ میلیارد تومان برای احداث قطار حومه مشهد به گلبهار و چناران بودجه داده شده بود. اما در سال ۱۴۰۰ بودجه ۶۰ میلیاردی برای مترو گلبهار برآورد می شود. اختصاص بودجه قطار حومه ای مشهد-گلبهار در سال ۹۷ و۹۸ نسبت به سال ۹۶ به نصف کاهش یافته بود که در این برهه سخن از تبخیر بودجه مترو گلبهار به میان آمد. گفته شده که رئیس جمهور در اختصاص بودجه فقط به پروژه هایی که تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسند اعتبار تخصیص می دهد. به همین دلیل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و نماینده شهرستان درمجلس بدین نتیجه رسیدند که با راه اندازی مترو بصورت ریل باس و دیزلی به جای برقی، بخش اعظمی از بودجه را به مترو گلبهار اختصاص دهند تا این پروژه ملی زودتر به پایان برسد. از این سخن حسین امامی می توان نتیجه گرفت که افزایش قابل توجه بودجه مترو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های گذشته بدلیل همین تصمیم مترو دیزلی(ریل باس) به جای برقی بوده است و اگر قرار بر اجرای مترو بصورت برقی بود، شاید شاهد این ولخرجی دولت در اختصاص بودجه به مترو گلبهار، نمی بودیم و باید چشم انتظار بودجه های دیگر در دولت های بعدی می بودیم.

به غیر از بودجه ۶۰ میلیاردی مترو که اختصاص به ردیف بودجه این پروژه دارد، اعتبار تبصره ۱۹ سال ۱۴۰۰ هم برای این پروژه بزرگ درون استانی چیزی حدود ۵۰ میلیارد تومان می باشد.


به غیر از بودجه ۶۰ میلیاردی مترو که اختصاص به ردیف بودجه این پروژه دارد، اعتبار تبصره ۱۹ سال ۱۴۰۰ هم برای این پروژه بزرگ درون استانی چیزی حدود ۵۰ میلیارد تومان می باشد. شاید بپرسید اعتبار تبصره ۱۹ چه نوع اعتباری است؟ در جزئیات الیحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را در غیاب رئیسجمهور با سقف ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان تقدیم مجلس کرد؛ کلیات بودجه سال آینده از ترازشدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزارمیلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزارمیلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایهای (فروش نفت و فراوردههای آن و…) ۲۲۵ هزارمیلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزارمیلیارد تومان است. و پروژه های مشارکت عمومی/خصوصی موضوع تبصره ۱۹ هم به این الیحه مربوط می باشد که از طریق آن مقداری بودجه مازاد به پروژه ها براساس میزان تورم اختصاص می یابد.

بودجه سال ۱۴۰۰ کشور در نبود دو رئیس قوه به مجلس تقدیم شد.

اخبار مرتبط